AVLYST! Spesialundervisning i et inkluderende skolemiljø

Kurset inngår i rekken til Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Kurset er også relevant for spesialpedagoger, sosiallærere, rådgivere, lærere og skoleledere

Avmeldingsfrist: 14. mai 2020

Program:

 • Fra psykososialt miljø til skolemiljø - hva innebærer det?
  Kapittel 9A i opplæringsloven er endret fra vektlegging på psykososialt miljø til skolemiljø. Hvordan skal vi forstå disse begrene: psykososialt miljø, skolemiljø, og, ikke minst, inkluderende skolemiljø?
  I denne sesjonen vil begrepene bli diskutert både med utgangspunkt i ny forskning og gjennom erfaringsdeling.
 • Lærerens kompetanse og elevenes læring
  En av lærerens viktigste oppgave er å lede elevenes læringsprosess. Læringsledelse kan i mange sammenhenger oppleves utfordrende, spesielt når elever har behov utenfor det ordinær opplæring kan møte.
  I denne sesjonen vil ny forskning knyttet til ulike sider ved læringsledelse bli presentert, blant annet en studie av samarbeidet mellom klasselærer og spesialpedagog. Vi vil også se på hvordan endring av lærerutdanningens vektlegging av spesialpedagogikk kan ha påvirket læreres kompetanse for å møte mangfoldet i skolen.
 • Psykisk helse eller uhelse - og konsekvenser for læring
  Alle barn har et læringspotensial,
  I denne sesjonen vil vi diskutere begrepet læringspotensial og videre se på hvordan psykisk helse, eventuelt uhelse, kan påvirke potensialet for læring. Sentralt i sesjonen vil være å diskutere hvordan lærers læringsledelse kan bidra til en god psykisk helse.
 • Lærerens relasjonelle mot -
  Hva er relasjoner og hvordan påvirker relasjoner elevenes opplevelse av et inkluderende skolemiljø?
  I denne sesjonen, vil elementer som læringslandskap og relasjonelt mot stå sentralt. Ny forskning vil bli presentert, blant annet en studie som formidler elevenes perspektiv på lærer-elev-relasjoner.

Om foredragsholder:
Mirjam Harkestad Olsen arbeider som professor i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet, hvor hun blant annet koordinerer masterstudiet i spesialpedagogikk. Hun er i tillegg seniorrådgiver i Statped. De siste årene har hun forsket mye på temaer som inkluderende skole, psykososialt læringsmiljø og læringspotensial. Hun har flere publiseringer på disse områdene og er nå aktuell som redaktør for bokserien Inkluderende skolemiljø.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingssfristen.

Kurset må kobles til Winorg ved å oppgi et gyldig avdelings id og kursnummer.

Avdelings id:

Kursnummer:

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076

Podkast: Hva er god spesialundervisning?