AVLYST!  Når utvikling blir traumatisert

Tilrettelegging for utviklingstraumatiserte i barnehage og skole

apr

20

21

2020

0900

Oslo

Det er nå besluttet at alle sentrale kurs i regi av Utdanningsforbundet blir avlyst fram til mai pga. koronautbruddet.

Frist: 20.03.2020

20.04.2020 09:00:00 21.04.2020 09:00:00 Europe/Oslo AVLYST!  Når utvikling blir traumatisert Det er nå besluttet at alle sentrale kurs i regi av Utdanningsforbundet blir avlyst fram til mai pga. koronautbruddet. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Avmeldingsfrist: 20. mars 2020

Målgruppe: 
Kurset inngår i rekken til Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Kurset er også relevant for spesialpedagoger, sosiallærere, rådgivere, lærere, skoleledere, barnehagelærere og styrere

Om kurset:
Nyere forskning viser at barn og ungdom som er utsatt for omsorgssvikt eller gjentatte traumatiske hendelser kan få sammensatte vansker, og har behov for tilrettelegging for å mestre skolehverdagen.

For å finne riktige tiltak må vi forstå hvordan traumer rammer og påvirker barn og ungdoms fungering. Kunnskap om hvordan hjernen utvikles og påvirkes av gjentatte traumer har de siste årene bidratt til økt forståelse.

På dette kurset vil du få en innføring i traumerelaterte lidelser generelt og komplekse traumer spesielt. Deltakerne vil få opplæring i ulike verktøy som er hensiktsmessige i en skole- og barnehage hverdag, og som kan bidra til å styrke læringskapasiteten hos utsatte barn og unge.

Program:
Dag 1
09.00 – 12.00  Traume- og utviklingsforståelse
12.00 – 13.00  Lunsj
13.00 – 15.00  Kartlegging
15.00 – 16.00  Tilhelingsprosesser

Dag 2
09.00 – 12.00  Regulerende og stabiliserende arbeid
12.00 – 13.00  Lunsj
13.00 – 15.00  Tilknytning- og relasjonsarbeid
15.00 – 16.00  Meningsskapende arbeid

Kursleder:
Mari Kjølseth Bræin, psykologspesialist, RVTS øst, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun har mange års erfaring som behandler i barne- og ungdomspsykiatrien (BUPA), og arbeider spesielt med traumatiserte barn og unge. Hun har også flere års internasjonal erfaring som konsulent for UNICEF der hun har bidratt til utvikling av psykososiale tiltak for marginaliserte barn. Sammen med kollegaer ved RVTS Øst har hun bygget opp programmet Traumesensitivt barnevern. Fokus her er på  barn og unge med komplekse vansker og hvordan vi kan bedre hjelpetilbudet og omsorgen for disse barna.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingssfristen.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Når utvikling blir traumatisert

20. - 21. april 2020
kl. 09.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

2 800,- (medlem)
3 500,- (ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076