Webinar: Storpolitikk på småbarnsavdelingen

barn, ute, lek, natur, venner, vennskap, venn, 2008

nov

09

2020

1600

Norge har sagt nei til å delta i OECDs «International Early Learning and Child Well-being Study», populært kalt Baby-PISA. Men påvirkes norske barnehager av internasjonal politikk? I dette webinaret tar vi praten om alt som kan skje på veien fra Hompetitten til Paris, og tilbake igjen.

Påmelding
09.11.2020 16:00:00 09.11.2020 16:00:00 Europe/Oslo Webinar: Storpolitikk på småbarnsavdelingen Norge har sagt nei til å delta i OECDs «International Early Learning and Child Well-being Study», populært kalt Baby-PISA. Men påvirkes norske barnehager av internasjonal politikk? I dette webinaret tar vi praten om alt som kan skje på veien fra Hompetitten til Paris, og tilbake igjen.

Den norske barnehagens praksis har dype røtter, og er preget av en egenart som møtes med internasjonal anerkjennelse. Samtidig har det meste som kjennetegner norsk barnehage gjennomgått nokså store forandringer i løpet av de siste to tiårene. Siden slutten av 1990-tallet har også Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i økende grad tilegnet seg en ledende rolle som internasjonal aktør på barnehagefeltet.

Hvordan har OECDs barnehageundersøkelser og den norske barnehagesektoren utviklet seg de siste 20 årene, og hva kan OECDs arbeid få av betydning for fremtidens barnehage i Norge?

Disse spørsmålene rammer inn en samtale om hvordan internasjonal barnehagepolitikk og den norske barnehagens praksis henger sammen – en samtale der også du kan delta med spørsmål og kommentarer.

Medvirkende:
Jon Kaurel, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet og forfatter av temanotatet Fra inspirasjon til ensretting? 20 år med OECD på barnehageområdet
Morten Solheim, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet

Webinaret er gratis og åpent for alle.
Lenke til streamen blir sendt direkte til de påmeldte og blir publisert her.

WEBINAR: Storpolitikk på småbarnsavdelingen

09. november 2020
kl. 16.00 - 17.00

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076