Skolelederkonferansen 2021

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 25. okt. kl. 10:00 - tirsdag 26. okt. kl. 15:30

Nesgata 1, 2004 LILLESTRØM

Vis i Google Maps
Pris

3 000,- (medlem)

4 500,- (ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Marianne Olsen Brøntveit
E-post: marbro@udf.no
Telefon: 90028789

Utdanningsforbundet inviterer til Skolelederkonferansen 2021! Hva vet vi om utfordringene som venter fremtidens skoleledere i Norge? Og hvilke grep kan man som leder ta for å lede en organisasjon til å bli inkluderende og skapende? Velkommen til inspirerende dager sammen med andre skoleledere hvor blikket både vendes fremover i tid og løfter fram aktuelle og relevante temaer og problemstillinger.

Konferansen avholdes på Thon hotel Arena, Lillestrøm 25. og 26. oktober 2021.

Skolelederkonferansen ønsker å vise og løfte fram de mange sidene som en skoleleders oppgave består av. Etter år med pandemi vil både digitalisering og blikket for de sårbare være sentralt for mange ledere. Men også en fremtid med forventninger om en skole som skal være tilpasningsdyktig, utviklende og inkluderende.  

Utdanningsforbundets skolelederkonferanse ønsker å favne om framtid så vel som nåtid og vi er stolte av å ha deltakere som både løfter blikket, inspirerer og utfordrer. Les mer om programmet nedenfor:

Mandag 25/10: 

10:00-10:10 - Innledning/åpning av konferansen, ved Steffen Handal, Utdanningsforbundet

10:10-10:20 - Hilsen fra kunnskapsministeren

10:20-10:40 - Hva kan vi lære av de neste PISA-undersøkelsene? 
Fredrik Jensen (Universitetet i Oslo)

10:40-11:10 - Samtale/debatt: Internasjonale kartlegginger, resultater og lokale konsekvenser, Steffen Handal, Fredrik Jensen og kunnskapsministeren

11:10-11:25 - PAUSE

11:25-12:10 - Tar skolelederne ansvar for personvern og sikkerhet i skolen? Bjørn Erik Thon, Datatilsynet

12:10-12:20 - PAUSE

12:20-13:00 - Er du god å prate med? Lederens rolle i mobbesaker, Kari Stamland Gusfre (Universitetet i Stavanger)

13:00-14:00 - PAUSE/LUNSJ 

14:00-14:45 – Parallellsesjoner:

  • Lederens rolle i møte med tillitsvalgte på arbeidsplassen, Arnhild Bie-Drivdal, Utdanningsforbundet 
  • Hvordan være leder for den profesjonelle lærer? - i en digital tid, Simen Spurkland, lærer Hennummarka skole

14:45-15:05 – PAUSE/KAFFE 

15:05-15:50 - Gjenreisingen av Utøya - En historie for klasserommene, Jørgen Frydnes, daglig leder, Utøya

15:50-16:00 - PAUSE

16:00-17:00 – Pay it forward, Mads Arnestad, psykolog, forsker og foredragsholder

19:30: Middag  

Tirsdag 26/10:

09:00-09:30: Hvilke utfordringer står fremtidens norske skoleledere overfor? Kirsten Fosshaug Vennebo og Marit Aas, OsloMet 

09:30-10:00: Samtale/debatt om fremtidens skoleledere: Marit Aas, Tormod Korpås og Bente Aalberg

10:00-10:10: PAUSE

10:10-11:00 - Å velge rett og lede godt: utvikling av lærernes kompetanse for elevers læring i digitale klasserom (Øystein Gilje og Bjørn Bolstad) 

11:00-11:15 - PAUSE 

11:15-12:00 - PARALLELLSESJONER:  

  • Digital didaktikk og inkludering – skolebasert kompetanseutvikling, Fredrik Lillestølen Ekren, seniorrådgiver og prosjektleder i Statped
  • Veiledning av nye lærere - Verktøy og tips for å støtte nyutdannedes lærere vei inn i yrket, Eva Bjerkholt, USN
  • Hva vet vi om mellomlederen i norsk skole? Marit Aas, og Kirsten Fosshaug Vennebo, OsloMet 

12:00-12:15 - PAUSE

12:15-13:00 - En inkluderende skolekultur: Thomas Koefoed, konsulent og tidligere rektor.  

13:00-14:00 – PAUSE/LUNSJ

14:00-14:40 - En inkluderende skolekultur: Mirjam H. Olsen, UiT Norges arktiske universitet

14:40-14:50 - PAUSE/KAFFE 

14:50-15:30 - Hvilke verdier skal prege skolehverdagen i tiden som kommer? Henrik Syse, forsker filosof og forfatter

15:30: Avslutning


Priser:
Konferanseavgift kr 3000 (medlemmer i Utdanningsforbundet) og kr 4500 (andre)
I tillegg håper vi du vil være med på felles middag 25.10. på Thon hotel Arena, kr. 650,-

Overnatting
Overnatting er ikke inkludert i konferanseavgiften. Det må bestilles og betales av den enkelte. Pris pr. rom på Thon hotel Arena er kr. 1.555,- pr. natt. Oppgi kode 261020UTDA ved bestilling. Tlf: 66936000 (Gjelder ved bestilling før 25. september).

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.