AVLYST! Radikalisering, ekstremisme og utenforskap - hva kan skolen gjøre?

mar

02

03

2020

1000

Oslo

AVLYST! Konferansen som skulle vært holdt 2.-3. mars i Lærernes hus er dessverre avlyst. Det er for få deltakere til at vi kan gjennomføre konferansen. Vi beklager dette. DET BLIR NYTT DAGSKURS MED SAMME TEMA 20. OKTOBER.

Frist: 06.02.2020

02.03.2020 10:00:00 03.03.2020 10:00:00 Europe/Oslo AVLYST! Radikalisering, ekstremisme og utenforskap - hva kan skolen gjøre? AVLYST! Konferansen som skulle vært holdt 2.-3. mars i Lærernes hus er dessverre avlyst. Det er for få deltakere til at vi kan gjennomføre konferansen. Vi beklager dette. DET BLIR NYTT DAGSKURS MED SAMME TEMA 20. OKTOBER. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Bindende påmeldingsfrist: 6. februar 2020

En av de viktigste tingene vi kan gjøre i arbeidet mot ekstremisme og radikalisering, er å arbeide for mangfold og inkludering. På denne konferansen har vi samlet fagfolk og praktikere for å snakke om hvilke muligheter og utfordringer vi står overfor. Hva kan vi som lærere og skoleledere bidra med? Velkommen til en viktig konferanse om en av vår tids store utfordringer.

 

Fra programmet:

Hvordan jobbe sammen med elevrådet om retten til et trygt skolemiljø? – utfordringer og muligheter
Mari-Kristine Morberg, mobbeombud og Sigrid Isdal, elev og lærlingombud Hordaland 

De andres skole – gruppedannelser og utenforskap i den flerkulturelle skolen
Ingunn Marie Eriksen, forsker, NOVA 

Radikalisering og skole – hva skal skolen egentlig forebygge?
Martin Sjøen, universitetslektor, Høgskulen på Vestlandet

Toleranse og respekt i et mangfoldig samfunn – hva innebærer det?
Geir Afdal, professor, MF

Kommunal veiledning mot voldelig ekstremisme –  hva gjør kommunen?
Johanne Marie Benitez Nilsen, kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune og ansvarlig for arbeidet med kommunens veileder mot voldelig ekstremisme

Fagfornyelsen, muligheter og utfordringer
Claudia Lenz, professor, MF

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen. 

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

AVLYST! Radikalisering, ekstremisme og utenforskap - hva kan skolen gjøre?

02. - 03. mars 2020
kl. 10:00 - 16:00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

2 000,- (Medlem)
4 000,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076

Program