Barn som pårørende: Reaksjoner og behov for ivaretakelse

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 25. jan. kl. 14:00 - 17:00
Påmeldingsfrist

20.01.2022

Pris

250,- (Medlem av Utdanningsforbundet)

500,- (Ikke-medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

I dette webinaret vil psykologspesialist Heidi Wittrup Djup redegjøre for barns omsorgsbehov og hvilke reaksjoner som kan tilkjennegi seg når barn er pårørende. Det vil fokuseres på hvordan barnehager og skoler kan bidra til å fremme tilhørighet, trygghet og mestring i hverdagen.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


Om webinaret

I dette webinaret vil psykologspesialist Heidi Wittrup Djup redegjøre for barns omsorgsbehov og hvilke reaksjoner som kan tilkjennegi seg når barn er pårørende. Det vil fokuseres på hvordan barnehager og skoler kan bidra til å fremme tilhørighet, trygghet og mestring i hverdagen, og hvordan kommunikasjon med barn og foreldre kan skje på en ivaretakende og åpen måte. Barnehager og skoler er blant barns viktigste omsorgsbaser. Ved å styrke samarbeidet og dialogen med hjemmet, skapes sammenheng og forutsigbarhet i en ellers vond tid.

Om kursholder

Heidi Wittrup Djup er psykologspesialist og daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi i Bergen. Hun har lang erfaring med å ivareta barn og familier rammet av sorg, kriser og alvorlige livshendelser, og jobber også som barnefaglig sakkyndig for domstolene og barneverntjenester. Hun er spesielt opptatt av å gi hjelp og støtte til barn og familier der de lever sine liv, og har et særlig fokus på barnehager og skoler i så henseende. Nylig gav hun ut boken Barnehagens betydning når barn er pårørende, en bok som er aktuell for alle som jobber med de yngste barna.