Samtaler med elever – fra teori til praksis

nov

25

2020

1000

Oslo

Hvordan kan lærere arbeide med deltakelse og medvirkning i klassesamtaler og i individuelle elevsamtaler?

Frist: 28.10.2020

Påmelding
25.11.2020 10:00:00 25.11.2020 10:00:00 Europe/Oslo Samtaler med elever – fra teori til praksis Hvordan kan lærere arbeide med deltakelse og medvirkning i klassesamtaler og i individuelle elevsamtaler? Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Bindende påmeldingsfrist: 28. okotber

Kurset tar på en praktisk måte essensen i lærerarbeidet ved å presentere sentrale ideer fra kommunikasjonsteori, og se nærmere på hvordan lærere kan gjennomføre og utvikle gode samtaler med elever både i fellesskapet og på tomannshånd.

Innhold
- Kommunikasjonsteori
- Dialogisk undervisning
- Fagfornyelsen
- Ulike samtaleformer
- Samtaler mellom lærer og elev
- Spørsmål å stille elever
- Hvordan lytte til elever

Arbeidsmåter i kurset
Forelesning
Arbeid i par og grupper

Om foredragsholder:
Inger Ulleberg er førstelektor i pedagogikk ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun er utdannet lærer og spesialpedagog, og har arbeidet med veilederutdanninger og lærer-utdanning i en årrekke. Hun har deltatt i forskningsprosjekter knyttet til kommunikasjon i klasserommet med fokus på klasseledelse og klassesamtaler. Inger Ulleberg har skrevet bl.a. Mellom ordene - kommunikasjon i profesjonell praksis og Kommunikasjon mellom lærer og elev.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Samtaler med elever – fra teori til praksis

25. november 2020
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Studentmedlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076