AVLYST! Hvordan håndtere utfordringen med vold og trusler i skolen?

mar

16

2020

1000

Oslo

Kurs- og arrangementer arrangert av Utdanningsforbundet sentralt medfører stor reisevirksomhet fra hele landet og samling med mange mennesker tilstede som kan bidra til betydelig risiko for spredning av koronaviruset. Vi velger derfor i denne omgang å avlyse alle sentrale kurs frem til påske.

16.03.2020 10:00:00 16.03.2020 10:00:00 Europe/Oslo AVLYST! Hvordan håndtere utfordringen med vold og trusler i skolen? Kurs- og arrangementer arrangert av Utdanningsforbundet sentralt medfører stor reisevirksomhet fra hele landet og samling med mange mennesker tilstede som kan bidra til betydelig risiko for spredning av koronaviruset. Vi velger derfor i denne omgang å avlyse alle sentrale kurs frem til påske. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Det er fortsatt mulig å melde seg på!
Bindende avmeldingsfrist. 14. februar.

Målgruppe: Lærere, skoleledere, pedagogisk-psykologiske rådgivere, rådgivere, sosiallærere

Vold og trusler er et samfunnsproblem som i økende grad berører oppvekst- og utdanningssektoren. 

Dette kurset lærer deg å forebygge faresituasjoner, og du får innsikt i forskningsbaserte teknikker for konflikthåndtering som kan brukes i et bredt spekter av situasjoner. Kurset er praktisk rettet.

Du vil også få presentert metoder for praktisk trening, slik at du kan øve på ferdighetene du har lært. Som deltaker vil du et nytt perspektiv på hvordan du sammen med dine kollegaer kan oppnå økt trygghet gjennom å forebygge og håndtere alvorlige hendelser i skoler og utdanningsinstitusjoner.

Dette lærer du: 

·       Strategier og metoder for å forebygge vold i skolen

·       Kommunikasjon som verktøy i konflikthåndtering

·       Risikovurdering, mental forberedelse og mestring av hendelser

·       Strategier og metoder for oppfølging av eksponerte ansatte

·       Praktisk beslutningstaking ved bruk av scenariobaserte caser

Kursholder:
Ole André Bråten er rådgiver, krise- og konfliktforsker og forfatter. Han har spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi foruten utdanning og erfaring fra forsvar og politi. Bråten har tidligere arbeidet for FN og NATO og som politioverbetjent, høgskolelektor og sensor ved Politihøgskolen. Forskningsområdene hans omfatter forhandlingspsykologi, samfunnssikkerhet og beredskap, samt forebygging av trakassering, trusler og vold i norsk arbeidsliv. Han har bred erfaring med ledelse av utrednings-, utviklings-, omstillings- og endringsprosesser.

Bråten er en mye benyttet konferansier, seminarleder, kurs- og foredragsholder. Han har vært brukt som rådgiver og veileder innen temaet ved alle deler av oppvekst- og utdanningssektoren.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kursholder

Ole Andre Bråten

Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Hvordan håndtere utfordringen med vold og trusler i skolen?

16. mars 2020
kl. 10:00 - 16:00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Studentmedlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076

Podkast: Vold i skolen