AVLYST! Gode lesestrategier

mar

16

2020

1030

Tromsø, Troms og Finnmark

Kurset som skulle vært holdt 16. mars i Tromsø er dessverre avlyst. Det er for få deltakere til at vi kan gjennomføre kurset.

Frist: 13.02.2020

16.03.2020 10:30:00 16.03.2020 10:30:00 Europe/Oslo AVLYST! Gode lesestrategier Kurset som skulle vært holdt 16. mars i Tromsø er dessverre avlyst. Det er for få deltakere til at vi kan gjennomføre kurset. Grønnegata 45, 9008 TROMSØ

Bindende påmelding: 14. februar.

Med fagfornyelsens vektlegging av dypere forståelse og aktiv læring i og på tvers av fag, blir det viktig å sørge for at elevene tilegner seg gode strategier for lesing og læring. Elevene skal lære å lære, noe som innebærer selvregulering og motivasjon.

Elevenes strategibruk når de leser er forankret i hva de tenker om det å gå på skole og å lære seg skolefag og kan derfor ikke betraktes isolert fra fagundervisningen. Lesestrategier kan deles inn i følgende hovedgrupper:

  • Utdypende strategier som brukes for å skape mening i noe andre formidler.
  • Kritiske strategier som omhandler kildekritikk og egen bruk av aktuelle kilder..
  • Organiserende strategier som tydeliggjør strukturer og sammenhenger mellom informasjonsdeler, enten disse kommer fra en eller flere tekster og kilder.
  • Oppklarende og selvregulerende strategier som muliggjør en god og bevisst lese- og læringsprosess

Målet er at elevene skal kunne velge og kombinere flere hensiktsmessige strategier i møtet med ulike tekster og i ulike lesesituasjoner. For at det skal bli mulig er det viktig med systematiske framgangsmåter fra lærernes side, samt tett samarbeid lærere imellom. Kurset vil derfor også beskrive hva god strategiundervisning består i, med tanke på å gi kursdeltakerne mulighet til også å drøfte egen praksis og egne erfaringer. Kurset vil være relevant for lærere som ønsker å styrke sin fag- og leseundervisning i tråd med fagfornyelsens og sikre bedre læring for alle elevenes sine.

Kursholder:
Vigdis Refsahl er utdannet cand.paed. og har siden år 2000 være rådgiver i statped, på avdeling for språk og lesing. Hun har siden hun startet i statped blant annet arbeidet som kursholder og veileder for kommuner og skoler som har ønsket å styrke lese- og strategiundervisningen hos sine lærere.  

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Thon Hotel Polar
Grønnegata 45
Grønnegata 45
9008 TROMSØ

AVLYST! Gode lesestrategier

16. mars 2020
kl. 10:30 - 15:30
Thon Hotel Polar
Grønnegata 45
Grønnegata 45
9008 TROMSØ

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076