Norskopplæring i det flerspråklige klasserommet

okt

18

2019

1000

Oslo

Et praksisnært kurs for lærere som ønsker gode verktøy til bruk i det flerspråklige klasserommet.

18.10.2019 10:00:00 18.10.2019 10:00:00 Europe/Oslo Norskopplæring i det flerspråklige klasserommet Et praksisnært kurs for lærere som ønsker gode verktøy til bruk i det flerspråklige klasserommet. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgruppe:
Kurset passer for norsklærere i grunnskole og voksenopplæring. Kurset er aktuelt for flere læreplaner i norskfaget. Grunnleggende norsk for minoritetsspråklige, Norsk for elever med kort botid, men også ordinær læreplan i norsk med tilpasning for elever med behov for særskilt språkopplæring.

Om kurset:
Dette blir et praksisnært kurs for lærere som ønsker gode verktøy til bruk i det flerspråklige klasserommet. Du får faglig påfyll, praktiske undervisningstips, inspirasjon og tilgang til faglige ressurser du kan ta med til din egen undervisning.

Barn og ungdom bærer med seg svært ulike erfaringer og opplevelser som kan påvirke deres læringssituasjon. For at alle elevene skal ha mulighet til å lykkes på skolen, er det nødvendig at skolen tar hensyn til elevenes livssituasjon og tenker helhetlig.

Et godt opplæringstilbud for minoritetsspråklige elever starter med å skape gode og inkluderende læringsmiljøer. En språkutviklende undervisning omfatter arbeid med muntlighet, ordforråd, lesing og skriving. Undervisningen skal også gi elevene identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse. De skal oppleve mestring, anerkjennelse og glede på skolen. Kursdagen vil bestå av forelesninger, praktiske oppgaver og samarbeid i grupper.

Kursinnhold:

  • Hva vil det si å være minoritetsspråklig elev
  • Hvordan kan man ta i bruk elevenes ressurser i opplæringen
  • Skape rom for muntlig samhandling
  • Samarbeidslæring som verktøy for klasseledelse og relasjonsbygging
  • Fra hverdagsspråk til fagspråk i alle fag

Om kursholderen:

Tone Evensen er lærer på grunnskole for voksne ved Ringsaker voksenpedagogisk senter og driver bloggen «Glimt fra et flerspråklig klasserom». På bloggen deler hun erfaringer fra klasserommet, gir tips og råd til andre lærere, og deler materiell og læringsressurser.

Bloggen vektlegger flerspråklighet og mangfold som en ressurs i klasserommet. Bloggen vant den europeiske språkprisen i 2017 for "å fremme læring av språk, spesielt med vekt på flerspråklighet, inkludering og identitetsdanning".
Tone Evensen har lang erfaring i å undervise elever med annen språklig bakgrunn og har tidligere jobbet 3 år som rådgiver ved NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Norskopplæring i det flerspråklige klasserommet

18. oktober 2019
kl. 10.00 - 15.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin