AVLYST! Nobelinstituttets lærerkurs 2020

Verdensorden i krise. Mot bedervelse eller bedring?

mar

16

17

2020

0830

Henrik Ibsens gate 51 Oslo

Nobelinstituttet har avlyst kurset pga. koronautbruddet.

Frist: 14.02.2020

16.03.2020 08:30:00 17.03.2020 08:30:00 Europe/Oslo AVLYST! Nobelinstituttets lærerkurs 2020 Nobelinstituttet har avlyst kurset pga. koronautbruddet.

Det Norske Nobelinstituttet har gjennom en årrekke kunnet tilby lærere et spennende fordypningskurs i aktuelle internasjonale spørsmål. Foredragsholderne er fremtredende eksperter på sine respektive fagområder.

Det er satt av tid til diskusjon etter hvert foredrag, og vi ønsker aktive og engasjerte deltakere!

Kurset er beregnet på ca. 20 deltakere. Den primære målgruppen er lærere i grunnskolen (8.-10. trinn) og i videregående skole som underviser i samfunnsfagene, men lærere med interesse for kursets innhold oppfordres også til å søke.

Utdanningsforbundet tar ut 16 deltakere. Kurset er ikke åpent for deltakere som har deltatt på disse kursene i løpet av de siste fem årene.

Deltakerne bestiller og dekker reise og overnatting selv. Deltakere vil, som tidligere år, få lunsj begge dager under kurset, samt middag 16. mars. Øvrige kostnader til kost og losji må deltakerne dekke selv.

Vi forutsetter at de som deltar rapporterer til sine kolleger etter kurset.
De som søker må være sikre på at de vil få permisjon.


Tentativt program


Nobels Fredspris og den regelbaserte verdensorden
Olav Njølstad, direktør, Det Norske Nobelistittut

I feil retning? Demokratiets tilstand i 2020
Carl Henrik Knutsen

Fornyelse eller fallitt – Storbritannia og EU etter Brexit
Øyvind Brattberg

Kina som trussel mot Amerikansk lederskap
Øystein Tunsjø

Amerikansk retrett: økende isolasjonisme, eller forandring i 2020?
Hilde Restad

International political trends and implications for conflict in the 2020’s
Scott Gates

 

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Program Nobelkurset