Ett år med pandemi - hva lærte vi?

Om kurset

Hvor og når?
mandag 08. mars
kl. 16:00 – 19:00

Påmeldingsfrist

08.03.2021

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Nils Winther Lorange
E-post: nillor@udf.no

Morten Solheim
E-post: morsol@udf.no

Utdanningsforbundet inviterer til seminar der temaet er; hva har vi lært om skole og barnehage i løpet av korona-tiden? Hvilke utfordringer står vi fortsatt i, ser vi nye muligheter - og hva med veien videre? For å belyse dette har vi invitert ledere, forskere og praksisfeltet til å dele av sine erfaringer og funn.

Seminaret blir streamet. Lenke til stream sendes direkte til de påmeldte og legges også ut her. Det er gratis og åpent for alle

Møt kunnskapsminister Guri Melby, leder av Utdanningsforbundet Steffen Handal, professor ved Universitetet i Oslo Marte Blikstad-Balas, FAFO-forsker Anna Hagen Tønder og førstelektor ved OsloMet Ellen Os, leder av Elevorganisasjonen Kristin Schultz, leder av Foreldreutvalget for grunnopplæringen Marius Chramer og leder av Foreldreutvalget for barnehager Einar Olav Larsen. I tillegg kommer Anne Kristin Furuseth, lektor ved Ullern videregående skole, Odd Espen Høili, rektor ved Rekustad skole, Lindi Helene Solberg, pedagogisk leder i Karljohansvern barnehage og Pia Halvorsen, styrer i Den blå appelsin Kanvas-Barnehage.

Seminaret blir todelt. Vi starter med skole og avslutter med barnehage. Det blir erfaringsdeling og innlegg fra de ulike aktørene. Guri Melby og Steffen Handal vil delta gjennom hele seminaret.


KL. 16.00-17.30 - SKOLE
Hva har vi lært om skolen i korona-tiden? Muligheter, utfordringer og veien videre

Deltakere: Guri Melby, Steffen Handal, Marte Blikstad-Balas, Anna Hagen Tønder, Kristin Schultz, Marius Chramer, Anne Kristin Furuseth og Odd Espen Høili. Møteleder: Nils Winther Lorange, Utdanningsforbundet

Aktuelle problemstillinger:
• Hvordan fungerte den digitale hjemmeundervisningen? (Fordeler, ulemper, utfordringer)
• Hva har det siste året gjort med skolens undervisningsformer og hva kan vi ta med oss videre?
• Hvordan har denne perioden vært for de sårbare barna?
• Hvilke konsekvenser fikk nedstengingen for læreres arbeidsforhold?
• Hva er de viktigste funnene fra forskningen om denne perioden?

 

Kl. 18.00-19.00 - BARNEHAGE
Hva har vi lært om barnehagen i korona-tiden? Muligheter, utfordringer og veien videre

Deltakere: Guri Melby, Steffen Handal, Ellen Os, Einar Olav Larsen, Lindi Helene Solberg og Pia Halvorsen. Møteleder: Morten Solheim, Utdanningsforbundet

Aktuelle problemstillinger:
• Hva kan vi lære av erfaringene fra koronasituasjonen?
• Hvilke konsekvenser har denne perioden hatt for barna, og hva med de sårbare barna?
• Hvilke konsekvenser har denne perioden hatt for de ansattes arbeidsforhold?
• Hva er de viktigste funnene fra forskningen om denne perioden?

 

Opptak av seminaret vil være tilgjengelig i etterkant.