Samlingsstundens dramaturgi

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 02. nov. kl. 14:00 - 16:00
Påmeldingsfrist

26.10.2021

Pris

500,- (Ikke-medlem)

250,- (Medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Samlingsstunden har en lang tradisjon og inngår i mange barnehagers hverdag. På dette kurset får du nyttige tips til hvordan du bygger opp og gjennomføre en god samlingsstund. Kurset arrangeres digitalt på Zoom.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


Samlingsstunden har en lang tradisjon og inngår i mange barnehagers hverdag, selv om det er lite eksplisitt fokus på samlingsstund i barnehagens rammeplan. Samlingsstunden kan foregå på ulike steder, og målsetning, innhold og aktiviteter kan ha store variasjoner. Det samme gjelder barnehagepersonalets rolle og barnas grad av deltakelse. Det finnes ingen fasit på hva en samlingsstund er og hvordan den skal organiseres og gjennomføres, men å ha en bevissthet om innhold og form, rom og tid kan være nyttig for at en samlingsstund skal fungere godt.

Kursets målsetting:
Kurset sikter mot å gi personalet et verktøy for å bygge opp og gjennomføre en samlingsstund, ved å vise til begreper fra teatrets dramaturgi.

Innhold og arbeidsmåter:
Kurset vil bestå av en veksling mellom innspill fra kursholder med utgangspunkt i hennes undervisningserfaring i barnehagelærerutdanningen og publikasjon om samlingsstund, og enkle oppgaver og aktiviteter som involverer deltakerne. Kurset holdes digitalt på Zoom.

·  Samlingsstundens grunnelementer – hva, hvor og når?
·  Samlingsstundens oppbygning
·  Valg av virkemidler

Forventning til deltakerne: 
Deltakerne tar med seg eksempler fra samlingsstunder de har gjennomført i barnehagen.

Presentasjon av kursholder:
Anne Eriksen er dosent i drama og teater ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Hun underviser blant annet i fordypningsemnet musikk og drama i barnehagen i barnehagelærerutdanningen, og har vært medredaktør for boka Kunsten å samles (Universitetsforlaget 2020), og har skrevet kapitlet En samlingsstund tar form- samlingsstundens dramaturgi.

Om kursholder

Avbildet: Anne Eriksen
Anne Eriksen

dosent i drama og teater, UiT Norges arktiske universitet