Praktiske matematiske øvelser for økt teoretisk forståelse

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 27. okt. kl. 14:00 - onsdag 24. nov. kl. 14:00
Påmeldingsfrist

13.10.2021

Pris

500,- (medlem)

1 000,- (ikke-medlem)

300,- (student)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Marianne Olsen Brøntveit
E-post: marbro@udf.no
Telefon: 90028789

I dette kurset skal vi arbeide med aktiviteter som starter praktisk og ender opp med en matematisk sammenheng. Aktivitetene har lav inngangsterskel, slik at alle elever får en god start til videre utforsking. Målet er at elevene gjennom arbeidet med problemet blir kjent med ulike representasjoner og klarer å veksle mellom dem.

Gruppepris for dette kurset:
1500,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
2000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


Kurset avholdes digitalt på Zoom 27. oktober og 24. november, begge dager kl. 14.00 til 16.00

Kursets målsetting:

Utforske og modellere er ord som går igjen i LK20. Under fagrelevans og sentrale verdier står det blant annet at når elevene får tid til å tenke, reflektere og resonnere matematisk, legger det til rette for kreativitet og skapertrang.

Elevene skal legge mer vekt på strategier og fremgangsmåter enn løsninger. For å nå opp til intensjonen til LK20, må vi gi elevene gode oppgaver slik at de har mulighet til å trene på problemløsning.

Innhold og arbeidsmåter:

Kursene er organisert som et verksted. Deltagerne blir delt inn i grupper, der de skal diskutere, resonnere og utforske et matematisk problem og komme fram til løsninger som de kan presentere i plenum.

Kursdag 1 (27.10.):

  • Kurset er spesielt rettet mot 1-P. Overgangen fra tall til algebra er ofte en terskel for mange elever. Vi skal arbeide med aktiviteter som skal gjøre denne overgangen lettere. Elevene må se fordelen med å bruke algebra istedenfor tall.

Kursdag 2 (24.11.):

  • Kurset er spesielt rettet mot 1-T. Faget stiller ganske store krav til matematisk forståelse. Mange elever med gode karakterer fra ungdomsskolen sliter fordi de opplever at det blir for mye nytt på kort tid. Hjelper vi elevene til å se sammenhenger mellom de enkelte kompetansemål, blir stoffmengden mye mindre. Kurset legger opp til aktiviteter som treffer flere kompetansemål.

Forventning til deltakerne:

Prøve ut aktivitetene som vi har gjort i kurset. Flott hvis noen som deltar i begge kursene, kan fortelle noe om erfaringene.

Presentasjon av kursholder:

Susanne Stengrundet har mange års erfaring fra videregående skole og jobber nå som universitetslektor på Matematikksenteret i Trondheim. Der har hun ledet flere utviklingsprosjekter mot videregående skoler. I tillegg er hun med på å utvikle undervisningsopplegg for elever på alle trinn. Hun er opptatt av å bruke GeoGebra som verktøy for utforsking.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingssfristen.