Naturen som læringsarena i ulike fag

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 18. nov. kl. 09:00 - 12:00
Påmeldingsfrist

11.11.2021

Pris

500,- (Ikke-medlem)

250,- (Medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Kurset passer både for dere som har liten erfaring med uteundervisning og for dere som trenger litt inspirasjon til det dere allerede gjør. Kurset arrangeres digitalt på Zoom.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


Undervisning ute i naturen ble et av smittetiltakene under pandemien. Her var det lettere å holde avstand, luften sirkulerte og man hadde ikke kontaktflater som alle brukte. Økt bruk av naturen som læringsarena er også i tråd med handlingsplanene for friluftsliv og fagfornyelsen.

Anbefalingene under pandemien gav en del lærere aksept for en undervisningsmetode de allerede brukte. Andre lærere ble kastet ut i en hverdag de ikke var så trygg på. Det er viktig å kjenne til potensialet som ligger i å bruke naturen som læringsarena og få tips til konkrete arbeidsmetoder og aktiviteter. Dette må vi bruke selv når vi kan gå tilbake til klasserommene.

Naturen som læringsarena egner seg godt for å
· Nå konkrete læringsmål i flere fag
· Ta i bruk varierte læringsmetoder som krever samarbeid, større areal og aktivitet
· Jobbe med relasjoner og klassemiljø

På kurset får dere konkrete tips innen disse tre områdene. Disse kan tilpasses alle trinnene på grunnskolen og krever kun utstyr som dere kan lage selv.

Kurset passer både for dere som har liten erfaring med uteundervisning og for dere som trenger litt inspirasjon til det dere allerede gjør.

I løpet av kurset legges det inn et par gruppediskusjoner der dere kan dele erfaring med hverandre.

Om kursholder:
Gunhild B. Størseth har jobbet som ungdomsskolelærer i over 20 år, som inspektør på 1 – 10 skole i 8 år og som prosjektleder for Friluftsliv i skolen i 3 år. Hun har erfaring med suksess og tabber, som er like viktige i videreformidlingen.

Om kursholder

Avbildet: Gunhild B. Størseth
Gunhild B. Størseth

prosjektleder for Friluftsliv i skolen