Matematikkvansker og tilpasset opplæring

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 14. des. kl. 14:00 - 16:00
Påmeldingsfrist

07.12.2021

Pris

250,- (Medlem)

500,- (ikke-medlem)

150,- (Student)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Marianne Olsen Brøntveit
E-post: marbro@udf.no
Telefon: 90028789

Matematikk har stor betydning for elevene senere, både i forhold til videre studier og i livet generelt. Mange elever har et vanskelig forhold til matematikk og de har lite tro på egne ferdigheter i faget. Når disse elevene starter på videregående skole, har de opplevd mange år med nederlag i faget. Hvordan kan vi snu elevenes opplevelse av matematikk fra vanske til mestring?

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


Kurset avholdes digitalt på Zoom.

Kursets målsetting:

Målet for kurset er at deltakerne skal få større forståelse for hva vanskene består i, hvordan vi kan kartlegge og hva vi kan gjøre for å få flere elever til å lykkes.

Innhold og arbeidsmåter:

Kurset innhold:

  • Hva er matematikkvansker?
  • Dynamisk kartlegging
  • Motivasjon
  • Tankesett
  • Valg av aktiviteter
  • Bruk av matematiske representasjoner
  • Regnestrategier

Kurset vil bestå av foredrag, konkrete oppgaver og gruppediskusjoner.

Forventning til deltakerne:

Det er fint om deltakerne prøver noe av det vi har snakket om etter kurset. Det er forventet at deltakerne deltar aktivt i gruppediskusjoner.

Presentasjon av kursholder:

Olaug Lona Svingen har mange års erfaring fra grunnskolen og jobber nå som universitetslektor på Matematikksenteret i Trondheim. Hun har ledet arbeidet med å utvikle nettbaserte kompetanseutviklingspakker i “Matematikkvansker og tilpasset opplæring” og holder jevnlig kurs for skoler og PPT. Hun er opptatt av hvordan vi kan arbeide med matematikk slik at flere elever lykkes i matematikk.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingssfristen.