Lek med programmering

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 24. nov. kl. 09:00 - 16:00
Påmeldingsfrist

26.10.2021

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

I dette kurset brytes programmering ned til de enkleste deler og vi leker oss til grunnleggende forståelse av hva programmering og kode egentlig er. Vi bruker selvfølgelig verdensrommet som tema, for å gi barna litt ekstra motivasjon. Kun 20 plasser, fysisk kurs.

Målgruppe: Barnehageansatte og lærere som jobber med barn 4- 8 år 

Kurset foregår fysisk i Lærernes hus, kun 20 plasser. Medlemmer av Utdanningsforbundet blir prioritert til plassene.

Verdensrommet er kjent for å inspirere og motivere barn og unge og det viser seg ofte å være en god innfallsvinkel for å lære om mange tema innenfor realfag og teknologi. Programmering trenger heller ikke å bety kompliserte løkker eller algoritmer man ikke egentlig skjønner seg på.

I begynnelsen vil lek og spill uten datamaskiner være et viktig verktøy for å hjelpe deltagerne til å forstå de grunnleggende elementene bak programmering. Gjennom en rekke varierte aktiviteter vil det bygges opp kunnskap og forståelse før deltagerne skal begynne med blokk- og tekstbasert programmering.

Gjennom kurset vil deltagerne oppdage at veien mellom dagligdagse gjøremål og programmeringsspråk slett ikke er så lang. Kurset vektlegger hvordan aktivitetene kan brukes i barnehage og skole, slik at også barna vil oppdage sammenhengene.

Læringsutbytte:
Kurset skal gi deltagerne grunnleggende erfaring og kunnskap om programmering gjennom lek og fantasi. Dette vil gjøre dem i stand til å legge til rette for at lek og erfaring i samspill med barn og elever fører til at det utvikles en dypere forståelse for at programmering er mer enn binære tall og algoritmer.

Kursdeltagerne vil få:

  • Kunnskap om og forståelse for hva programmering og koding er
  • Forslag til en rekke aktiviteter som kan brukes sammen med barn og elever for å fremme økt forståelse for programmering
  • Øving i bruk av instruksjoner, strukturer og algoritmisk tankegang i lek og spill
  • En innføring i hvordan man kan videreføre kunnskapen på egen hånd

Faglig innhold:

  • Grunnleggende introduksjon til ord og uttrykk som brukes i forbindelse med programmering
  • Gjennomgang av en rekke praktiske og lekpregede øvelser som skal bidra til økt forståelse av programmering og koding
  • Presentasjon av hvordan Rammeplan og ny læreplan legger opp til progresjonsbasert innføring av programmering gjennom hele grunnskoleløpet
  • Bruk av instruksjoner og algoritmer i fantasilek og spill
  • Presentasjon av flere ressurser som kan bidra til økt forståelse av programmering

Kurset arrangeres i samarbeid med Andøya Spcace Education. Kurset er støttet av Norway Esero.

imagea81ha.png         image2fj9r.png