Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Marianne Foss Borge
Marianne Foss Borge

Leder

Avbildet: Marit Midtun
Marit Midtun

Nestleder

Avbildet: Monika Antun
Monika Antun

Medlem

Avbildet: Wenche-Helen Faugstad
Wenche-Helen Faugstad

Medlem


Avbildet: Brita Hesjedal Lunde
Brita Hesjedal Lunde

Kontaktperson BHG

Avbildet: Irving Sæterdal
Irving Sæterdal

Kontaktperson GSK

Avbildet: Jill Bru Johansen
Jill Bru Johansen

Kontaktperson FAS


Avbildet: Marit Midtun
Marit Midtun

HTV KS kommune