Utdanningsforbundet Lærdal

Illustration for Utdanningsforbundet Lærdal Organization

Kontakt

v/ Torfinn Grøttebø, Ofta Vest 28, 6887 LÆRDAL
Send e-post

Ledelse

profileicon

Torfinn Grøttebø

Leder

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler