Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Karine Nesse
Karine Nesse

Leder

Avbildet: Tore Trøiel Hansen
Tore Trøiel Hansen

Nestleder

Avbildet: Silje Bjørkheim
Silje Bjørkheim

Medlem

Avbildet: Solveig Eikeland
Solveig Eikeland

Medlem

Avbildet: Steffen Jørs
Steffen Jørs

Medlem

Avbildet: Linda Aga Legøy
Linda Aga Legøy

Medlem

Avbildet: Gerd Turid Røksund
Gerd Turid Røksund

Medlem

Avbildet: Hans-Gunnar Skreslett
Hans-Gunnar Skreslett

Medlem


Avbildet: Solbjørg Eide Vik
Solbjørg Eide Vik

1. varamedlem

Avbildet: Anette Hollund Aga
Anette Hollund Aga

2. varamedlem

Avbildet: Lene Agasøster
Lene Agasøster

3. varamedlem


Avbildet: Ida Sjøvangen Steinsland
Ida Sjøvangen Steinsland

Kontaktperson BHG


Avbildet: Tore Trøiel Hansen
Tore Trøiel Hansen

HTV KS kommune

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten