Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Sissel Roer Hagen
Sissel Roer Hagen

Leder

Avbildet: Kristian Nordhus
Kristian Nordhus

Nestleder

Avbildet: Tove Elise Wenes Arentz
Tove Elise Wenes Arentz

Medlem

Avbildet: Silje Beate Arnevik
Silje Beate Arnevik

Medlem

Avbildet: Gøril Lerånn
Gøril Lerånn

Medlem

Avbildet: Gjøran Berg Onsøyen
Gjøran Berg Onsøyen

Medlem

Avbildet: Silje Kristine Hurum Trøen
Silje Kristine Hurum Trøen

Medlem


Avbildet: Bente Sandø
Bente Sandø

1. varamedlem

Avbildet: Anders Gausen
Anders Gausen

2. varamedlem

Avbildet: Mildrid Gimseng
Mildrid Gimseng

3. varamedlem


Avbildet: Gunnhild Holen Buhaug
Gunnhild Holen Buhaug

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten