Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Leif Olav Skillingstad
Leif Olav Skillingstad

Leder

Avbildet: Silje Leirbekk
Silje Leirbekk

Nestleder

Avbildet: Mona Sandseter Amdal
Mona Sandseter Amdal

Medlem

Avbildet: Evelyn Grunnan
Evelyn Grunnan

Medlem

Avbildet: Hilde Mølnå
Hilde Mølnå

Medlem


Avbildet: Beate Juliussen
Beate Juliussen

1. varamedlem


Avbildet: Evelyn Grunnan
Evelyn Grunnan

Kontaktperson FAS

Avbildet: Astrid Irene Marsfjell Smevik
Astrid Irene Marsfjell Smevik

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Solgunn Ramslie Ekker
Solgunn Ramslie Ekker

Kontaktperson ledere


Avbildet: Knut Erik Heia
Knut Erik Heia

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Roger Hanssen
Roger Hanssen

HTV, Nord Universitet

Avbildet: Hilde Mosve
Hilde Mosve

HTV, Helse Nord-Trøndelag HF