Styre og hovedtillitsvalgte

Lierne

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Ellinor Bergli

Leder

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Kristine Moe Skille

HTV-KS-K