Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Gro Trine Hildrum
Gro Trine Hildrum

Leder

Avbildet: Britt Sonja Myrmo
Britt Sonja Myrmo

Nestleder

Avbildet: Tove Helene Vang
Tove Helene Vang

Medlem

Avbildet: Marit Hoddø Vikan
Marit Hoddø Vikan

Medlem

Avbildet: Emma Grande  Brauten
Emma Grande Brauten

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Bjarnhild Sofie Grongstad
Bjarnhild Sofie Grongstad

HTV KS kommune