Styre og hovedtillitsvalgte

Kvæfjord

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Eva Marie Solheim Storø

Leder
profileicon

Yvonne Sparboe Markussen

Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Jeanette Larsen

Kontaktperson BHG
profileicon

Katrine Søyland Guttormsen

Kontaktperson GSK
profileicon

Brit Digre

Kontaktperson VGO

Medlemmer

profileicon

Lisbet Tollefsen

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Stine-Elise Ellefsen

1. Varamedlem
profileicon

Hjørdis Marie Aune

2. Varamedlem
profileicon

Bodil Ingulfsen Røkenes

3. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Eva Marie Solheim Storø

HTV-KS-K
profileicon

Torill Sælen

HTV, Bufetat Region Nord