Styre og hovedtillitsvalgte

Utsira

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Julie Faldt Faurholt

Leder

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Julie Faldt Faurholt

HTV-KS-K