Styre og hovedtillitsvalgte

Stavanger

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Irene Lambrigtsen Salthe

Leder
profileicon

Hildegunn Huse

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Liv Breivik

Medlem
profileicon

Kjerstin Grestad

Medlem
profileicon

Brit Leikvoll Børresen Idsøe

Medlem
profileicon

Bjørg Wiig Nærland

Medlem
profileicon

Jon Eirik Næsheim

Medlem
profileicon

Irene Lambrigtsen Salthe

Medlem
profileicon

Tine Synnøve Slette

Medlem
profileicon

Maren Songe-Møller

Medlem
profileicon

Gro Nedland Ytre-Arne

Medlem
profileicon

Ole Østebø

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Michael Efteland Øgreid

2. Varamedlem
profileicon

Vibeke Loe Dyrnes

3. Varamedlem
profileicon

Kristin Torp

4. Varamedlem
profileicon

Ellen Gudmestad Gard

6. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Helene Andersen

HTV-KS-K
profileicon

Kjerstin Grestad

HTV-KS-K
profileicon

Truls J. Hagland

HTV-KS-K
profileicon

Brit Marie Kloster

HTV-KS-K
profileicon

Maren Songe-Møller

HTV-KS-K
profileicon

Michael Efteland Øgreid

HTV-KS-K
profileicon

Paul Bentsen

HTV, Espira Tastarustå Barnehage AS
profileicon

Line Alvheim Elmore

HTV, Stiftelsen Kanvas
profileicon

Kitty Garborg

HTV, Universitetet i Stavanger (UiS)
profileicon

Una Bjørnseth Haugen

HTV, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
profileicon

Gunnar Opstad

HTV, Helse Stavanger HF
profileicon

Torill Sælen

HTV, Bufetat Region Vest