Styre og hovedtillitsvalgte

Bjerkreim

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Mona Lise Håland

Leder

Kontaktpersoner

profileicon

Mona Lise Håland

Kontaktperson BHG

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Bjørn Tore Birkeland

HTV-KS-K