Styre og hovedtillitsvalgte

Vestre Aker

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Mona Therese Heidenberg

Leder
profileicon

Aud Øygarden

1. Nestleder

Medlemmer

profileicon

Olaf Gunnar Alteren

Medlem
profileicon

Susanne Haakonsen

Medlem
profileicon

Anita Walle

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Nelly Spes Akeza

1. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Line Alvheim Elmore

HTV, Stiftelsen Kanvas