Utdanningsforbundet Røst

Illustration for Utdanningsforbundet Røst Organization

Kontakt

Røst Skole, 8064 RØST
Tlf: 76050520
Send e-post

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler