Styre og hovedtillitsvalgte

Rødøy

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Roald Fiskum

Leder
profileicon

Jorunn Øren Monsen

Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Bjørnar Karlsen

Kontaktperson BHG
profileicon

Sandra Mathisen Seljevoll

Kontaktperson GSK

Medlemmer

profileicon

Frank-Robert Kristiansen Heimdal

Medlem
profileicon

Roald Fiskum

Regnskapsansvarlig

Varamedlemmer

profileicon

Henriette Blix

1. Varamedlem
profileicon

Linn-Renate Vangstad

2. Varamedlem
profileicon

Karin Glein Gildseth

3. Varamedlem
profileicon

Kaia Emilie Grødal

4. Varamedlem
profileicon

Ingrid Hammer Anbakk

5. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Lilian Helene Sleipnes Abelsen

HTV-KS-K