Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Jarle Skaug
Jarle Skaug

Leder

Avbildet: Jan-Hugo Vilhelmsen
Jan-Hugo Vilhelmsen

Nestleder

Avbildet: Trond-Ivar Rasmussen
Trond-Ivar Rasmussen

Medlem

Avbildet: Helene Solvoll
Helene Solvoll

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Hilde Vesterdal
Hilde Vesterdal

1. varamedlem

Avbildet: Kirsti Øyen
Kirsti Øyen

2. varamedlem

Avbildet: Kjersti Ronold
Kjersti Ronold

3. varamedlem


Avbildet: Anne Sofie Moe
Anne Sofie Moe

Kontaktperson GSK

Avbildet: Stina Rasmussen
Stina Rasmussen

Kontaktperson VGO

Avbildet: Oddbjørn Knutsen
Oddbjørn Knutsen

Kontaktperson UH


Avbildet: Ragnar Rølvåg
Ragnar Rølvåg

HTV KS kommune

Avbildet: Roger Hanssen
Roger Hanssen

HTV, Nord Universitet

Avbildet: Ann Kristin Klausen
Ann Kristin Klausen

HTV, Stiftelsen Helgeland Museum