Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Ellinor Aspdal Hansen
Ellinor Aspdal Hansen

Leder

Avbildet: Tone Iren Holmen
Tone Iren Holmen

Medlem

Avbildet: Elisabeth Selnes
Elisabeth Selnes

Medlem

Avbildet: Liv Stenhaug
Liv Stenhaug

Medlem


Avbildet: Katharina Sinkaberg
Katharina Sinkaberg

Kontaktperson BHG

Avbildet: Kjell Gunnar Mortensen
Kjell Gunnar Mortensen

Kontaktperson ledere


Avbildet: Tone Iren Holmen
Tone Iren Holmen

HTV KS kommune