Styre og hovedtillitsvalgte

Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal.

Ledelse

Avbildet: Gerd Botn Brattli
Gerd Botn Brattli

Leder

Avbildet: Håvard Moe
Håvard Moe

Nestleder

Avbildet: Ole Bjørn Helberg
Ole Bjørn Helberg

Medlem

Avbildet: Orlaug Bjørdal Kårstad
Orlaug Bjørdal Kårstad

Medlem

Avbildet: Monica Lunde Ludvigsen
Monica Lunde Ludvigsen

Medlem

Avbildet: Gro Liljedahl Nærø
Gro Liljedahl Nærø

Medlem

Avbildet: Hege Henden Nørbech
Hege Henden Nørbech

Medlem

Avbildet: Mari Otnes
Mari Otnes

Medlem

Avbildet: Randi Lyngbø Ottesen
Randi Lyngbø Ottesen

Medlem

Avbildet: Paul Ivar Pedersen
Paul Ivar Pedersen

Medlem

Avbildet: Nils Erling Skarseth
Nils Erling Skarseth

Medlem

Avbildet: Sirikit Vågen
Sirikit Vågen

Medlem


Avbildet: Mari Otnes
Mari Otnes

Kontaktperson BHG

Avbildet: Orlaug Bjørdal Kårstad
Orlaug Bjørdal Kårstad

Kontaktperson GSK

Avbildet: Hege Henden Nørbech
Hege Henden Nørbech

Kontaktperson VGO

Avbildet: Randi Lyngbø Ottesen
Randi Lyngbø Ottesen

Kontaktperson UH

Avbildet: Gro Liljedahl Nærø
Gro Liljedahl Nærø

Kontaktperson FAS

Avbildet: Nils Erling Skarseth
Nils Erling Skarseth

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Ole Bjørn Helberg
Ole Bjørn Helberg

HTV KS fylke

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Einar Hernborg
Einar Hernborg

HTV, Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Avbildet: Camilla Elin Dahl Humberset
Camilla Elin Dahl Humberset

HTV, Høgskulen i Volda

Avbildet: Roger Kilsand
Roger Kilsand

HTV, MoBarn SA

Avbildet: Kjersti Garnes Overvik
Kjersti Garnes Overvik

HTV, St Olavs Hospital HF

Avbildet: Hans-Jürgen Schorre
Hans-Jürgen Schorre

HTV, Den Norske Kirke

Avbildet: Torill Sælen
Torill Sælen

HTV, BUF Direktoratet