Styre og hovedtillitsvalgte

Møre og Romsdal

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i fylkeslaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Gerd Botn Brattli

Leder
profileicon

Håvard Moe

Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Hilde Holmeide Aandahl

Kontaktperson BHG
profileicon

Orlaug Bjørdal Kårstad

Kontaktperson GSK
profileicon

Hege Henden

Kontaktperson VGO
profileicon

Randi Lyngbø Ottesen

Kontaktperson UH
profileicon

Gro Liljedahl Nærø

Kontaktperson FAS

Medlemmer

profileicon

Hilde Holmeide Aandahl

Medlem
profileicon

Ole Bjørn Helberg

Medlem
profileicon

Mari Jensen Otnes

Medlem
profileicon

Paul Ivar Pedersen

Medlem
profileicon

Nils Erling Skarseth

Medlem
profileicon

Sirikit Vågen

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Julie Gunstensen

1. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Ole Bjørn Helberg

HTV-KS-F