Pensjonistar

Møre og Romsdal

Anne Marie Bergset er leder for pensjoniststyret i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal.
Hun kan kontaktes på tlf. 41 51 58 86.