Leiarane

Møre og Romsdal

Skuleleiarane og barnehageleiarane i Utdanningsforbundet

Leiarar i skuler og barnehage hører til den medlemsgruppa som de leier innanfor skule eller barnehage. For å ivareta leiarane i saker som spesielt gjeld dei, er det oppretta lederråd og lederforum på alle nivå i organisasjonen. Leiarrepresentantar skal og vere representret i styre på alle nivå. 

Paul Ivar Pedersen er fylkesstyret sin kontaktperson for leiarmedlemmar. Han er og leiar av lederrådet. Han kan nåes på e-post: paul.ivar.pedersen@utdanningsforbundet.no

 

 

Velkommen som leder

Velkomstbrev barnehageleder, privat.doc

Velkomstbrev skoleleder,fylke.doc

Velkomstbrev skoleleder,kommune.doc

Velkomstbrev barnehageleder,KS.doc