Universitet og høgskule

Møre og Romsdal

Randi Lyngbø Ottesen er kontaktperson i fylkesstyret for medlemmer på universitet og høyskoler. I Utdanningforbundet Møre og Romsdal utgjør denne gruppen ca 70 medlemmer. 

Randikan kontaktes på e-post: randi.lyngbo.ottesen@utdanningsforbundet.no