Faglig-administrativ støttesystem (FAS)

Møre og Romsdal

Her finn du seksjonen for FAS

I Utdanningsforbundet Møre og Romsdal tilhører omlag 380 medlemmer medlemsgruppe faglig-administrativt støttesystem (FAS). Dette er medlemmer som arbeider i f.eks. PP-tjenesten, barnevernsinstitusjoner, kompetansesentra og i administrasjonen i fylkeskommunen og i kommunene. 

Gro Nærø er kontaktperson for medlemsgruppe FAS i fylkesstyret. Hun kan kontaktes på e-post: gro.liljedahl.naeroe@utdanningsforbundet.no