Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Hege Henden Nørbech
Hege Henden Nørbech

Leder

Avbildet: Elisabeth Strømsvåg Hammervold
Elisabeth Strømsvåg Hammervold

Nestleder

Avbildet: Asbjørn Dypbukt
Asbjørn Dypbukt

Medlem

Avbildet: Dina Gaupseth
Dina Gaupseth

Medlem

Avbildet: Karoline Wirum Granum
Karoline Wirum Granum

Medlem

Avbildet: Kjell Arne Haugan
Kjell Arne Haugan

Medlem

Avbildet: Odd-Arild Ottarsen Larsen
Odd-Arild Ottarsen Larsen

Medlem

Avbildet: Kirsti Helen Moen
Kirsti Helen Moen

Medlem


Avbildet: Kjerstin Alvheim Bjerkås
Kjerstin Alvheim Bjerkås

HTV KS kommune

Avbildet: Wenche Almås
Wenche Almås

HTV, Helse Møre og Romsdal HF

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten