Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Øyvind Melgalvis
Øyvind Melgalvis

Leder

Avbildet: Frode Jevne
Frode Jevne

Nestleder

Avbildet: Siv Hilde Kompen Myhre
Siv Hilde Kompen Myhre

Medlem

Avbildet: Jarle Bruun Olsen
Jarle Bruun Olsen

Medlem


Avbildet: Sølvi Cocozza
Sølvi Cocozza

1. varamedlem

Avbildet: Lars Kristian Ødegårdstuen
Lars Kristian Ødegårdstuen

2. varamedlem

Avbildet: Trine-Lill Sveen Simensen
Trine-Lill Sveen Simensen

3. varamedlem


Avbildet: Stine Madelene Taskerud
Stine Madelene Taskerud

Kontaktperson BHG

Avbildet: Leo Midtdal-Larsen
Leo Midtdal-Larsen

Kontaktperson GSK

Avbildet: Ellen Amanda Grindheim
Ellen Amanda Grindheim

Kontaktperson VGO

Avbildet: Torunn Benedicte Kristoffersen Hermansen
Torunn Benedicte Kristoffersen Hermansen

Kontaktperson FAS


Avbildet: Ida Bergsengstuen
Ida Bergsengstuen

HTV KS kommune

Avbildet: Frode Jevne
Frode Jevne

HTV KS kommune

Avbildet: Øyvind Melgalvis
Øyvind Melgalvis

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Siv Engen Heimdahl
Siv Engen Heimdahl

HTV, Norges grønne fagskole Vea