Endringer i lokallagsstyret årsmøteperioden 2019 - 2021.

Lokallagsleder Thore Johan Nærbøe ble på fylkesårsmøtet valgt som ny nestleder i UDF Innlandet. Dette er et verv med fullt frikjøp.

Dermed rykker nestleder Line Melgalvis opp som leder - vi gratulerer - for perioden 1.8.2019 - 31.7.2021. Det blir en kjempeløsning for lokallaget.

Jfr vedtektene til Utdanningsforbundet skal lokallagsstyret velge ny nestleder innenfor sine egne medlemmer(les: det valgte styret). Dette skjer på planlagt styremøte 6.juni. Vi kommer tilbake med mer informasjon så fort denne foreligger.

Publisert: Publisert: 27.05.2019