Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Silje Sveen Lien
Silje Sveen Lien

Leder

Avbildet: Ingrid Valdvik
Ingrid Valdvik

Nestleder

Avbildet: Kjell Volden
Kjell Volden

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Grethe Stokke Fjeld
Grethe Stokke Fjeld

Kontaktperson BHG

Avbildet: Kari Ousten Lyngved
Kari Ousten Lyngved

Kontaktperson VGO

Avbildet: Torlaug Kveen Øyen
Torlaug Kveen Øyen

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Ingrid Valdvik
Ingrid Valdvik

HTV KS kommune