Styre og hovedtillitsvalgte

Lesja

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Bjørn Johan Traasdahl

Leder
profileicon

May-Britt Sverdrup

Nestleder