Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Karin Bjørgesæter Holter
Karin Bjørgesæter Holter

Leder

Avbildet: Aina Rybråten Paulsrud
Aina Rybråten Paulsrud

Nestleder

Avbildet: Alexandra Maria Kiesel Bergersen
Alexandra Maria Kiesel Bergersen

Medlem

Avbildet: Gry-Heidi Hansen
Gry-Heidi Hansen

Medlem

Avbildet: Lene Anita Isaksætre Krav
Lene Anita Isaksætre Krav

Medlem

Avbildet: June Gunnarsrud Skulstad
June Gunnarsrud Skulstad

Medlem


Avbildet: Kari Gjems
Kari Gjems

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Trude Heimstad
Trude Heimstad

HTV KS kommune