Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Anne Berit Rækken
Anne Berit Rækken

Leder

Avbildet: Rønnaug Pettersen Skorem
Rønnaug Pettersen Skorem

Nestleder

Avbildet: Mari Brunstad
Mari Brunstad

Medlem

Avbildet: Thorstein Molden
Thorstein Molden

Medlem

Avbildet: Torill Eriksen Myhrstuen
Torill Eriksen Myhrstuen

Medlem

Avbildet: June Sletta
June Sletta

Medlem

Avbildet: Are Grønvold Sørbråten
Are Grønvold Sørbråten

Medlem


Avbildet: Ingeborg Hageberget
Ingeborg Hageberget

1. varamedlem


Avbildet: Anne Berit Rækken
Anne Berit Rækken

HTV KS kommune

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten