Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Anneli Scheldt Fauske
Anneli Scheldt Fauske

Leder

Avbildet: Jane Iren Solbrekken-Nygård
Jane Iren Solbrekken-Nygård

Nestleder

Avbildet: Trude Sveen
Trude Sveen

Medlem

Avbildet: Vidar Veka
Vidar Veka

Medlem


Avbildet: Stephanus Josef Bik
Stephanus Josef Bik

1. varamedlem


Avbildet: Anneli Scheldt Fauske
Anneli Scheldt Fauske

HTV KS kommune