Styre og hovedtillitsvalgte

Tvedestrand

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Britt Anniken Thomassen

Leder
profileicon

Kristin Heidal

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Solveig Helene Andersen

Medlem
profileicon

Margrete Goderstad

Medlem
profileicon

Elise Madsen Henriksen

Medlem
profileicon

Hilde Marie Nistov

Medlem
profileicon

Kristin Heidal

Regnskapsansvarlig

Varamedlemmer

profileicon

Solveig Eriksen

1. Varamedlem
profileicon

Heidi Elise Strand

2. Varamedlem
profileicon

Merete Hageli-Torgersen

3. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Britt Anniken Thomassen

HTV-KS-K
profileicon

Torill Sælen

HTV, Bufetat Region Sør