Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Britt Anniken Thomassen
Britt Anniken Thomassen

Leder

Avbildet: Solveig Helene Andersen
Solveig Helene Andersen

Medlem

Avbildet: Margrete Goderstad
Margrete Goderstad

Medlem

Avbildet: Elise Madsen Henriksen
Elise Madsen Henriksen

Medlem

Avbildet: Hilde Marie Nistov
Hilde Marie Nistov

Medlem


Avbildet: Britt Anniken Thomassen
Britt Anniken Thomassen

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten