Kritisk sykdom-forsikring

Denne forsikringen kommer for salg høsten 2021! Kritisk sykdomsforsikring kan gi økonomisk trygghet i en sårbar situasjon, hvordan utbetalingen benyttes er opp til deg.

Kritisk sykdomsforsikring gir utbetaling ved endelig stilt diagnose ved 20 alvorlige sykdommer/tilstander. Forsikringssummen fremgår av beviset.

Kreft
Hjerteinfarkt
Hjerteklaffeil
Bypass/ASB-operasjon
Hjerneslag
Hjernesvulst
Multippel Sklerose (MS)
Muskelatrofi
Amyotrofisk lateralsclerose (ALS)
Nyresvikt med behov for dialyse
Organsykdommer med behov for transplantasjon
Colostomi (Utlagt tarm)
Parkinson
Blindhet
Døvhet
Afasi
For mer detaljert informasjon, se vilkår for kritisk sykdom nederst på denne siden.

 

All informasjon og kjøpsmulighet blir lagt inn høsten 2021!