Bemanning i barnehagene

Sjekk bemanningstettheten i barnehagene i din kommune.

Tallene er fordelt på kommunale og private barnehager. Tallene viser antall barn per årsverk til grunnbemanningen. Grunnbemanningen er de ansatte i barnehagen som jobber direkte med barna. Det er stillingskategoriene pedagogisk leder og annen grunnbemanning som utgjør grunnbemanningen.

Kilde: Utdanningsdirektoratet Basil

Antall barn per ansatt i barnehagene

Se bemanningstettheten i barnehagene i din kommune.

Resultat