Dette mener Venstre om lærertetthet

Her er Venstres løfter fra partiprogrammet 2017–2021.

Lærertetthet i skolen

Venstre løfter fram utdanning som et hovedsatsningsområde og skriver i sitt program at et av de viktigste tiltakene i utdanningspolitikken er «økt status for lærere gjennom høyere krav til utdanning, sertifisering og at etter- og videreutdanning reflekteres i lærernes lønn».

Venstre vil ikke ha en minstenorm for lærertetthet, og stiller heller ingen krav til lærertetthet i programmet sitt.

Lærertetthet i barnehagen

I Stortinget har Venstre tidligere tatt til orde for minst 50 prosent barnehagelærere, men da partiet vedtok sitt nye partiprogram ble formuleringen langt mindre konkret og forpliktende:

  • Venstre vil øke andelen ansatte med barnefaglig kompetanse og barnehagelærerutdannelse i barnehagene

I tillegg vil Venstre «innføre en lovpålagt minimumsnorm for bemanning i barnehagene».